Ramon Setó

Diputat 6º

“Experiència, proximitat i seny”

El Ramon és llicenciat en Dret per la UAB. Col-legiat a l'ICAT el 1995.
Ha cursat un màster en Dret Penal per la UB i UPF.
Actualment és president de la Secció Penal de l'ICAT.
Tutor de despatx penal del màster de l'advocacia de la UOC.
Professor de deontologia al màster de l'advocacia de la URV.
Vocal del Tribunal Arbitral de Tarragona.
Aquest curriculum juntament amb la seva trajectoria professional el converteixen en un candidat excel-lent per la junta de govern de l'ICAT.

Membre actiu en les comissions col-legials i involucrat en la formació dels nous col-legiats, té moltes ganes de contribuir a defensar els interessos del col-lectiu

© 2015-2018 All rights reserved.