Alberto García

Tresorer

“L'eficiencia feta persona”

Advocat especialista en Dret Tributari, Dret Tributari Internacional, Dret Mercantil i societari i Comptabilitat Empresarial. 5 anys d'experiència en el reconegut despatx Arthur Andersen Asessors legals i Tributaris, Soci d'Estudi Jurídic i Tributari desde 1995 a Tarragona.

Actual Tresorer de l’ICAT, on ha realitzat una de les tasques amb més dificultat dins la gestió del Col.legi; ha aconseguit implantar un sistema real de comptabilitat, ha realitzat l'inventariat de béns, ha aconseguit finalitzar totes les auditoríes anuals amb conformitat, ha aconseguit que es rebaixin les quotes més d’un 25%, s'han reduït les despeses, aconseguint beneficis en els resultats comptables, tot això amb una total transparència davant els Col.legiats. Tresorer també de la Fundació ICAT, ha implantat un sistema d'ajuda als Col.legiats i a les entitats sense ànim de lucre.

Un professional eficient i amb gran experiència en comptabilitat empresarial i de gestió, que ha aportat seguretat absoluta i transparència en tots els aspectes econòmics del Col.legi.

© 2015-2018 All rights reserved.