Irma Roldán

Bibliotecaria 

“Esforç, constància i vocació”

Companya amb una experiència professional de més de 17 anys, és el clar exemple de la constància, la professionalitat i la vocació pel Dret. Llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili. A l'actualitat amb despatx professional propi a Tarragona, exercint en materia de Dret Civil i especialitzada en Dret de Família i de la persona. Adscrita al Torn d'ofici desde el 2002, membre actiu de la Secció de Família del ICAT, Presidenta de la Secció Civil del Icat desde 2014, membre de la Societat Catalana d'advocats de Família des de el 2007 i coordinadora de la publicació Tribuna Jurídica a la pàgina web del Col.legi.

Vocació per la seva professió, ganes d'empendre aquest projecte i aportar la seva visió davant les adversitats i la defensa dels interessos dels advocats. 

© 2015-2018 All rights reserved.