Ester Girol

Vocal Vendrell

“Ganes de treballar, vinculacó”

Més de 15 anys de experiència en l'exercici de la professió amparen la Sra. Girolt. Persona autonòma, resolutiva, dinàmica i amb un gran interés pel Dret.

Va cursar els seus estudis a Lleida, Llicenciada en Dret per la UNET, exercici de la professió desde el 2003, actual socia de Despatx Professional a Torredembarra juntament amb un altre companya del Icat, especialitzada en Dret Civil, Matrimonial.

 Actual Presidenta de la Comissió Relacions amb l'Administració de Justicia, membre actiu del Col.legi, i Actual Vocal de El Vendrell. Aquests últims anys a la Junta de Govern del ICAT li han dotat de una visió real de la problemàtica del col.lectiu, en especial de les diferents posicions davant l'Administració de la Justicia, funcionariat, personal... en les que ens veiem inmersos els advocats en l'exercici de la professió.  Així com de la dificultat del sistema de la nova oficina Judicial al Vendrell. Té moltíssimes ganes de continuar treballant per al col.lectiu i amb el col.lectiu. Advocada molt vinculada al col.legiat jove i a les seves necessitats, ganes de continuar millorant la gestió del Col.legi. 

© 2015-2018 All rights reserved.