Estela Martín

Secretaria 

“Moderna, actual  i vincul.lada a la professió”

Una companya amb amplis coneixements, que aporta aquest equip modernitat, una visió molt actual de les exigències de la professió, gran experiència en gestió, i versatilitat.

Es Diploma en Turisme per la Universitat de Girona, és advocada Llicenciada per la UOC, amb especialitat en Dret de l'Empresa, Postgrau en Dret del Treball i de la Seguretat Social, Màster en Mediació Civil i Mercantil, membre actiu de la Secció d'Estrangeria, Dret Laboral, Dret Penal i Dret Animal, actual Copresidenta de la Comissió del Torn d'Ofici del ICAT.

Als seus amplis coneixements se li afegeix la seva experiència com a advocada, i sobretot en la gestió i negociació col.lectiva, organitzada, inmersa absolutament a les noves tecnologies i a una visió amplia i actual de les necessitats del Col.legi. Vinculada també amb els nous col.legiats, i especialment sensibilitzada amb els Drets i Interessos dels advocats, reivindicativa i amb ganes de continuar i millorar per l'ICAT. 

© 2015-2018 All rights reserved.