Lorenzo Santos

Diputat 8º

“Experiència i sensibilitat pel col.lectiu”

Es llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, Administrador de Finques Titul.lat, Mediador d’assegurances amb titul.lació, Mediador de Conflictes Civil i Familiar habilitat, habilitació i especialització en intervenció lletrada de Menors i Violència sobre la Dona pel Centre d’Estudis Jurídics.

A tot aquest curriculum se li afegeixen mes de 20 anys d’exercici profesional així com experiencia en Junta de Govern de Col.legis Professionals, donat que es Vicepresident del Il.lustre  Col.legi Territorial d’Administradors de Finques de Tarragona, Membre del Tribunal Arbitral de Tarraºgona. Col.laborador actiu en es qüestions colegials d’interés col.lectiu, es especialment sensible als problemes de col.legiats de nova incorporació, té moltissimes idees i prospecció en aquest nou projecte. 

© 2015-2018 All rights reserved.