Maite Jiménez

Diputada 2ª

“Passió i vocació per la professió”

És una companya absolutament entregada a la professió. La passió per la seva feina, la seva trajectoria professional i la seva vocació en l'exercici del Dret, fan de la Sra. Jimenez un membre indispensable per a la Junta de Govern del ICAT.

Especialitzada en Dret d’estrangeria, advocada de referència en aquesta matèria, actual Presidenta de la Secció d’Estrangeria de l’ICAT, practica la docencia en diversos cursos, inclòs el de Homologació del Torn d'Estrangeria.

Llarga experiència exercint com advocada i al torn d'ofici. Gran professional amb una sensibilitat excepcional per les persones.  La seva predisposició, generositat i els seus coneixements aporten a aquest equip una visió crítica, justa i propera al nostre Col.lectiu.

© 2015-2018 All rights reserved.